همه چیز راجع به الکترود جوشکاری SMAW که باید بدانید!


تماس با جوشکار سیار


نمونه کار های جوشکار سیار

 الکترود جوشکاری SMAW

الکترود جوشکاری SMAW همان جوشکاری با الکترود دستی پوشش‌دار است. یکی از مهم ترین و قدیمی ترین روش های جوشکاری بوده که برای اتصال سازه های گوناگونی به کار می رود. یادگیری و آگاهی از اصول این روش جوشکاری برای مهندسین مکانیک و متالوژی توصیه می شود.

در این مقاله قصد داریم شما را با این نوع جوشکاری و مراحل انجام آن و همچنین ابزارهای مورد نیاز برای انجام این فرآیند آشنا نماییم.

الکترود جوشکاری SMAW چیست؟

نوعی از فرایندهای جوشکاری، انجام جوشکاری قوسی با الکترود روکش‌دار است که سبب ساخت مخلوط یکپارچه ای از فلز و جوش می شود. این مخلوط یکپارچه به وسیله قوس الکتریکی میان الکترود فلزی روکش دار و قطعۀ کاری فلزی ساخته می شود.

حفاظت از حوضچۀ مذاب از طریق تجزیه حرارتی روکش الکترود در جوش SMAW انجام می گیرد. همچنین سیم جوش روکش دار منبع تامین فلز پر کنندۀ اتصال جوش می باشد.

 از جمله فلزاتی که به عنوان فلز پایه جوش SMAW می تواند به کار رود؛ می توان از فولادهای کربنی، کم آلیاژ و زنگ نزن و چدن نام برد. در برخی موارد می توان توسط این فرآیند فلزاتی مانند آلومینیوم و آلیاژهای نیکل را نیز جوشکاری کرد.

جوشکاری سیار در تهران

تجهیزات فرایند جوشکاری با  روش الکترود جوشکاری SMAW

 • ترانس جوشکاری
 • کابل اتصال
 • انبر نگهدارنده الکترود
 • ماسک جوشکاری
 • دستکش جوشکاری
 • روپوش

فرآیند جوشکاری با روش جوشکاری الکترود SMAW یا MMA

روش جوشکاری با قوس الکتریکی دستی SMAWدارای مکانیزمی بوده که بر اساس ایجاد قوس به وجود می آید. این فرآیند به این شکل است که انرژی گرمایی و انرژی نورانی  در اثر ایجاد قوس الکتریکی تولید می شوند. از این گرمای تولیدی جهت ذوب نمودن فلز مبنا استفاده می شود. انرژی نورانی تولید شده در اثر این فرآیند می تواند برای شخص انجام دهنده مضر باشد.


نکات ضروری هنگام استفاده از دستگاه جوشکاری اینورتر

انواع فرآیند های جوشکاری با الکترود جوشکاری SMAW

به الکترود جوشکاری SMAW

بوسیله الکترود جوشکاری SMAWمی توان انواع فرآیندهای جوشکاری را انجام داد. در ادامه برخی از این فرآیندها نام برده می شود.

 1. جوشکاری با قوس الکتریکی دستی فلزی حفاظت شده (SMAW) 
 2. جوشکاری با قوس فلزی با گاز محافظ یاجوشکاری میگ و مَگ  (GMAW)
 3. جوشکاری با قوس تنگستنی با گاز محافظ یا جوشکاری تیگ یا جوشکاری آرگون (GTAW)
 4. جوشکاری زیر پودی(SAW)
 5. جوشکاری با قوس پلاسما(PAW)
 6. جوشکاری با قوسهیدروژنی اتمی (AHW)
 7. جوشکاری با قوسکربنی (GAW)
 8. جوشکاری قوسی با الکترود مغزه گداز آور (FCAW)  جوشکاری الکترود اسلاگ (EGW) 

مزیت های جوشکاری با الکترود جوشکاری (SMAW)

 • تجهیزات ساده، ارزان و قابل حمل.
 • مناسب برای جوشکاری قسمت هایی از سازه جوشی که محدودیت دسترسی دارند.
 • بازه وسیع فولادهای ساده و آلیاژی که امکان جوشکاری با این فرایند را دارند.
 • محدودیت هایجوشکاری با الکترود جوشکاری  (SMAW)
 • نرخ رسوب کمتر نسبت به برخی از فرآیندها مانند GMAW
 • نیاز به برداشتن سرباره پیش از جوشکاری مجدد و یا در انتهای کار
 • نامناسب جهت جوشکاری فلزات غیرآهنی
 • حساسیت به باد

 

معرفی ۵ مرحله روش الکترود جوشکاری  SMAW

مکانیزم ایجاد قوس الکتریکی، حرارت و اتصال نهایی در جوش SMAW پنج مرحله دارد که در ادامه به بیان آن می‌پردازیم.

ایجاد قوس الکتریکی بین الکترود و فلز پایه پدیده ای مهم است که در جوشکاری SMAWاتفاق می افتد. این قوس الکتریکی ایجاد شده سبب تولید حرارت و ذوب فلز پایه و الکترود می شود. درنتیجه این فرآیند درهم تنیدگی ساختاری به وجود می آید و اتصال صورت می گیرد.

توجه کنید که فرآیند ایجاد قوس الکتریکی، حرارت و اتصال نهایی در جوشکاری  SMAW شامل ۵ مرحله است. این مراحل به ضورت مفصل در ادامه توضیح داده شده است.

به الکترود جوشکاری SMAW

۱.مرحله ایجاد ولتاژ

در این مرحله منبع قدرت جوشکاری دستگاه روشن می شود. سپس اختلاف پتانسیل بین نوک سیم جوش و سطح کار به وجود می آید. در این شرایط جریانی از مدار عبور نمی کند؛ زیرا مقاومت زیاد فضای بین الکترود و سطح کار وجود دارد.

۲.مرحله تماس الکترود و فلز پایه

در این مرحله با حرکت الکترود به سمت قطعه کار می تواند با سطح فلز پایه تماس پیدا کند. در این حالت اتصال کوتاهی در مدار ایجاد می شود که سبب عبور جریان زیادی از محل اتصال می گردد.

۳.مرحله یونیزاسیون

در این مرحله دراثر دور شدن نوک الکترود از سطح کار، الکترون های در حال عبوربه اتم ها و مولکول های گازی برخورد می‌کنند. در نتیجه تماس الکترون ها با اتم ها و مولکول های گازی، عمل یونیزه شدن آن ها اتفاق می افتد. عمل یونیزه شدن باعث رسانا شدن گاز فضای میانی شده و در نهایت قوس الکتریکی ایجاد می شود.

۴.مرحله ایجاد حرارت

در حین مرحله یونیزاسیون، الکترود و فلز پایه هر کدام به آند یا کاتد تبدیل می شوند. در این مرحله برخورد هریک از مواد و گازهای یونیزه شده با بارهای مشخص به سطح کاتد یا آند سبب تولید حرارت و ذوب در جوش SMAW می شوند.

دقت کنید که مواد و گازهای یونیزه شده با بار مثبت جذب قطب منفی شده و به سطح کاتد برخورد می کنند. همچنین الکترون های دارای بار منفی جذب قطب مثبت شده و به آند برخورد می نمایند.

۵.مرحله انجماد و تشکیل سرباره

همانطور که گفته شد وظیفه محافظت از حوضچۀ مذاب، بر عهدۀ پوشش الکترود است. در هنگام جوشکاری این پوشش الکترود در اثر حرارت تجزیه می گردد. در این شرایط پوشش الکترود به صورت سرباره و گاز از فلز جوش محافظت می نماید. برای جدا کردن این سرباره باید صبر کرد تا ناحیه اتصال سرد شود و سپس با وارد کردن ضربه، آن را جدا نمود.


جوشکاری و آهنگری سیار در تهران

پوشش الکترود در روش جوشکاری SMAW

روکش الکترود در جوشکاری قوس الکتریکی دارای انواع مختلفی است . هریک از این الکترودها یک یا چند نقش را بر عهده دارند. در ادامه به برخی از این نقش های الکترود می پردازیم.

 1. فراهم آوردن گاز لازم جهت حفاظت از قوس و حوضچه مذاب
 2. فراهم آوردن ترکیباتی جهت جذب و خارج ساخت ناخالصی ها و نیز اکسیژن از فلز جوش
 3. فراهم آوردن سرباره مناسب جهت محافظت از فلز جوش و کمک به شکل گیری مناسب آن
 4. فراهم آوردن عناصر آلیاژی مورد نیاز جهت بهبود خواص مکانیکی فلز جوش
 5. کمک به پایداری قوس الکتریکی

انواع جریان الکتریکی در روش الکترود جوشکاری SMAW

۱.جریان مستقیم الکترود منفی (DCEN)

در جوشکاری با جریان مستقیم الکترود منفی، الکترود به قطب منفی دستگاه و قطعه کار به قطب مثبت دستگاه متصل می ‌شود. الکترون‌ها از داخل الکترود عبور کرده، با جهش در طول قوس به قطعه کار می ‌رسند. در نتیجه تقریباً یک سوم حرارت قوس بر روی الکترود و دو سوم حرارت بر روی قطعه کار ایجاد گردد.

۲.جریان مستقیم الکترود مثبت (DCEP)

در جوشکاری با جریان مستقیم الکترود مثبت، الکترود به قطب مثبت دستگاه و قطعه کار به قطب منفی دستگاه متصل می ‌شود. الکترون‌ها با جهش در طول قوس از قطعه کار به الکترود می‌رسند. در نتیجه  تقریباً دو سوم حرارت قوس بر روی الکترود و یک سوم حرارت بر روی قطعه کار ایجاد گردد.

۳.جریان متناوب (AC)

در جوشکاری با جریان متناوب، جهت حرکت الکترون‌ها در هر ثانیه ۵۰ بار عوض می ‌شود. این عوض شدن متناوب آند و کاتد باعث توزیع یکنواخت حرارت بین الکترود و قطعه کار می‌شود. گرمایش یکنواخت باعث ایجاد توازنی بین نفوذ جوش و نرخ پر کردن می ‌شود.

مطلب پیشنهادی: خدمات آهنگر سیار | تمام نقاط تهران

علت تفاوت رنگ الکترودها

وقتی الکترود در معرض هوا یا سایر مواد دیگر قرار می گیرد می تواند اکسید شود. نتیجه این اکسید شدن، تغییر رنگ الکترود اتفاق می افتد. دقت کنید که هیچ گاه نباید الکترود را از روی رنگ آن انتخاب نمود. الکترود اکسید شده می تواند به رنگ های مختلفی در آید. رنگ های زیر نتیجه اکسیدهای مختلف است:

 • قرمز : اکسید آهن
 • سبز : اکسید کروم
 • سفید : اکسید تیتانیوم
 • آبی : اکسید کبالت
 • قهوه ای : اکسید آهن و زینک

تماس با ما

با شماره‌ تلفن‌های ما تماس بگیرید تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، متخصصین ما در محل شما حاضر شوند. فرقی نمی‌کند در شرق تهران باشید، غرب تهران، مرکز یا شمال و جنوب. همیشه یکی از جوشکارهای ما نزدیک شما است.

تلفن های تماس : 

جوشکاری سیار آهنگری سیار در شمال تهران ۰۲۱۲۲۷۹۸۳۲۱
جوشکاری سیار آهنگری سیار در غرب تهران ۰۲۱۴۴۳۸۸۹۶۸
جوشکاری سیار آهنگری سیار در شرق تهران ۰۲۱۷۷۹۹۰۷۶۲
جوشکاری سیار آهنگری سیار در مرکز تهران ۰۲۱۸۸۹۹۵۰۶۵
جوشکاری سیار آهنگری سیار در جنوب تهران ۰۲۱۶۶۰۰۹۳۹۴

تماس با جوشکاری سیار در تهران

مطالب مرتبط

جوشکاری سیار در تجریش | آهنگری سیار در تجریش

جوشکاری سیار تهران پارس | آهنگری سیار در تهران پارس

 

جوشکاری سیار در مینی سیتی تهران | آهنگری سیار در مینی سیتی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست
Call Now Buttonتماس با جوشکاری سیار تهران